top of page

ARTIKEL 42 VRAGEN

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De regels hierover zijn opgenomen in artikel 42 van het Reglement van orde van de raad.

HUISVESTING STATUSHOUDERS

Beantwoording (art. 42 RvO) Fractie Clercx inzake Huisvesting
statushouders.

NOODOPROEP KABINET OPVANGPLEKKEN ASIELZOEKERS

Beantwoording (art. 42 RvO) Fractie Clercx inzake Beroep kabinet op gemeenten en provincies om “met urgentie” meer opvangplekken beschikbaar te stellen.

UITROL 5G

Beantwoording (art. 42 RvO) Fractie Clercx inzake uitrol 5G netwerk.

STEUN OPEN TERRASSEN

Beantwoording (art. 42 RvO) Fractie Clercx inzake steun voor het openen van terrassen.

Artikel 42 Vragen: Goede doelen
bottom of page