top of page

AMENDEMENTEN

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een wet of een ander officieel document. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen. Het indienen van een amendement geschiedt doorgaans door een lid van de volksvertegenwoordiging.

ONDER CONSTRUCTIE

Amendementen: Goede doelen
bottom of page