top of page

BETOGEN

Een betoog is een verdediging van een standpunt door het geven van argumenten of ontkrachten van tegenargumenten.

BETOOG KADERNOTA 2022

Betoog omtrent Kadernota 2022

Betogen: Goede doelen
bottom of page