top of page
visitekaartje.jpg
Home: Welkom

Welkom op de Forza Rucphen website

Beste inwoner van Zegge, Schijf, Sprundel, Rucphen of Sint Willebrord.


Onze mooie gemeente bestaat uit 5 kerkdorpen met ieder zijn eigen identiteit, cultuur en verenigingsleven. Samen vormen wij onze mooie gemeente Rucphen. Prachtige natuurgebieden, volop gelegenheden om sport en spel te bedrijven, culturele bezienswaardigheden zijn aanwezig en volkstradities worden nog ten uitvoer gebracht. Inwoners die nog betrokken zijn bij elkaar en elkaar helpen waar dat nodig is. Dat maakt onze gemeente bijzonder en dat is wat FORZA RUCPHEN wil behouden in de toekomst.

Wij willen Rucphen behouden voor onze eigen inwoners en zijn tegen de opgedrongen instroom van extra bewoners door de overheid. Velen ervaren het grote woningtekort. De extra instroom leidt tot culturele verschillen en integreren blijkt vaak onhaalbaar. Onze christelijke waarden komen onder druk te staan en van ons wordt verlangd dat wij ons aanpassen aan de nieuwkomers! Wij willen ónze westerse vrijheden en beschaving behouden.


Tijdens de Coronaperiode is gebleken dat onze vrijheden enorm ingeperkt zijn , maatregelen opgedrongen en zelfs bestraft bij het niet naleven ervan. Buitenproportioneel! FORZA RUCPHEN  is tegen de testsamenleving en QR code. De gevolgen voor ondernemers en economie zijn enorm, eenzaamheid onder ouderen en jongeren is schrijnend.

Wij willen onze vrijheid terug en ons inzetten voor weer een open en normale samenleving in onze gemeente.


FORZA RUCPHEN heeft een partijprogramma waarin wij opkomen voor uw recht op vrijheid, privacy en inspraak. Referenda. Geen verplichting  opgedrongen door lokale bestuurders, zoals bijvoorbeeld van het gas af.  Behoud landerijen voor de boeren en niet voor windturbines, zwarte zonneparken of woningbouw.


FORZA RUCPHEN is er voor al onze inwoners.

Heeft U vragen, ideeën, zijn er ergernissen of onveilige situaties in Uw  woonomgeving?

Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag in gesprek met U.


Tot ziens,

Brigitte Clercx

Home: Tekst

Contact:

FORZA RUCPHEN

Pavana 8

4711 VG Sint Willebrord

KvK-nummer: 83825347

forzarucphen@gmail.com

Tel: +31 (0) 646623904

Home: Tekst
bottom of page